Vacancy of 190 seats for the teachers in Pune Municipal Corporation

पुणे महानगरपालिकेअंतर्गत शिक्षकांच्या १९० जागा

पदाचे नाव :

१. प्राथमिक शिक्षक (अपदवीधर शिक्षक) – १०० पदे

पात्रता : १२ वी, डी.एड इंग्रजी माध्यमातून उत्तीर्ण तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण (इंग्रजी माध्यमास प्राधान्य)

२. उच्च प्राथमिक शिक्षक (पदवीधर शिक्षक) – ९० पदे

पात्रता : पदवी, डी.एड/बी.एड. इंग्रजी माध्यमातून उत्तीर्ण तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण (इंग्रजी माध्यमास प्राधान्य)

वयोमर्यादा : ३१ मे २०१९ रोजी १८ ते ३८ वर्षे (मागासवर्गीय : ०५ वर्षे सूट)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : शिक्षण विभाग प्राथमिक, पुणे महानगरपालिका, कै. भाऊसाहेब शिरोळे भवन, जुना तोफखाना, शिवाजीनगर, पुणे – ४११ ००५